top of page

Oferujemy bezpłatne wsparcie promocyjne dla imprez, targów, wydarzeń kulinarnych w formie patronatu medialnego.

Oferujemy Organizatorowi imprezy

  • prezentację informacji o imprezie na stronie głównej portalu w dziale AKTUALNOŚCI

  • opublikowanie relacji z imprezy na stronie głównej portalu w dziale AKTUALNOŚCI

  • możliwość prezentacji treści multimedialnych w dziale MULTIMEDIA

  • rozesłanie informacji o imprezie prenumeratorom newslettera

  • zamieszczenie linku do strony wydarzenia lub Organizatora na stronie opisu imprezy

  • możliwość opublikowania zapowiedzi imprezy na FACEBOOK oraz INSTAGRAM

  • możliwość opublikowania relacji z imprezy na FACEBOOK oraz INSTAGRAM

Oczekujemy od Organizatora imprezy

  • Zamieszczenia logo Poland 100 Best Restaurants na programie, plakatach, ulotkach, zaproszeniach i innych drukowanych materiałach promujących imprezę.

  • Umieszczenie logo Poland 100 Best Restaurants wraz z linkiem lub banera na stronie www imprezy lub Organizatora.

  • W przypadku imprez zamkniętych lub biletowanych - przyznanie akredytacji prasowej lub zaproszenia na imprezę dla dwóch osób.

Zasady współpracy przy udzielaniu patronatu medialnego mogą podlegać indywidualnym negocjacjom. Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych. Kontakt: info@eventic.pl


bottom of page